Bescherming Persoonsgegevens en Cookies

Invacare respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Invacare verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 inzake verwerking van persoonsgegevens.
In dit privacybeleid staat belangrijke informatie over hoe Invacare persoonsgegevens van websitebezoekers verzamelt en gebruikt.
Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de diensten die op deze website worden aangeboden, geeft u aan dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens door Invacare, zoals nader uiteengezet in dit privacybeleid.

Van de website beheerder

U bent nu op de officiële website van Invacare. Deze website is eigendom van Invacare International sàrl, een Naamloze Vennootschap met een centraal kantoor gevestigd op: Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, ZWITSERLAND.

Publicatie redacteur: Joost Beltman

Design en onderhoud: Clever-Age

Hosting: DIS

Persoonlijke informatie

Wanneer u zich registreert op bepaalde Invacare sites, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken cookies en andere technologieën om uw activiteiten op onze websites te registreren zodat wij uw bezoek kunnen personaliseren.
 
Verdere informatie over Invacare’s gebruik van cookies vindt u in de sectie “Bescherming van persoonsgegevens” hieronder.

Toegang tot website www.invacare.be

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij de benodigde kennis en kunde heeft om deze site te gebruiken en heeft zich ervan verzekerd dat de computer configuratie die gebruikt wordt geen virussen bevat en operationeel is. De gebruiker erkent verder dat hij/zij geïnformeerd is dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, computer problemen, netwerk problemen en/of technische problemen.

Gebruik en bekendmaking van informatie

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om u de service te bieden die u vraagt. Onze service kan het tonen van gepersonaliseerde informatie en advertenties betreffen. Wij gebruiken uw informatie om u over andere producten en diensten te informeren die Invacare en haar partners bieden. Daarnaast gebruiken wij uw informatie tevens voor de doeleinden bepaald in de Invacare Corporation Privacy Policy (zoals hieronder weergegeven). Wij verkopen, verhuren en leasen geen klantgegevens aan derden. Om onze service te helpen verbeteren, verstrekken wij zo nu en dan informatie aan de volgende categorieën van ontvangers: klanten, paramedisch personeel, eindgebruikers, instellingen. Verdere informatie over Invacare’s gebruik van uw persoonsgegevens vindt u in de sectie “Bescherming van persoonsgegevens” hieronder.

Uw keuzes

U kunt er op ieder moment voor kiezen promotionele e-mails van Invacare niet langer te ontvangen door de instructies te volgen die vermeld zijn in de e-mail. 
Om keuzes te maken in hoe wij met u communiceren per e-mail, volgt u de instructies in “Communications from the Site” sectie van de Invacare Corporation Privacy Policy (zoals hieronder weergegeven). 
Om uw persoonlijke informatie te zien en aan te passen gaat u naar “Access to Personal Information” van de Invacare Corporation Privacy Policy (zoals hieronder weergegeven). 

Bescherming van persoonsgegevens

BERICHTEN

Berichten verzonden per e-mail kunnen worden onderschept. Voeg geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie bij. Indien u dit soort informatie wilt bijsluiten, wordt aangeraden dit te doen via de reguliere post.

 VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Invacare is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De website van Invacare verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren:
  • Het gebruik van formulieren: de bezoeker wordt er specifiek van op de hoogte gesteld dat de informatie die hij of zij verstrekt door het op zijn of haar verzoek invullen van formulieren op de website van Invacare, die zijn ontworpen om vragen of verzoeken van hem of haar te beantwoorden, door Invacare verwerkt wordt voor administratieve en commerciële management doeleinden maar ook, tenzij anders is aangegeven, verstrekt wordt aan andere bedrijven die deel uitmaken van Invacare of gelieerd zijn aan Invacare en die hem of haar zouden kunnen benaderen met informatie of aanbiedingen. Indien de bezoeker geen informatie of aanbiedingen wenst te ontvangen van Invacare of andere bedrijven die deel uitmaken van of verbonden zijn aan Invacare, of indien hij of zij het recht wenst te hebben om toegang, annulering of wijziging van zijn of haar persoonlijke informatie, dan kan hij of zij een brief sturen aan:
Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem

of per e-mail: DPO@invacare.com
  •  Registratiegegevens: wanneer de bezoeker zich registreert op onze website, vragen wij de bezoeker om enkele persoonsgegevens in te vullen.  
  • Cookies: wanneer de bezoeker onze website bezoekt verzamelen onze servers automatisch bepaalde persoonsgegevens zoals het IP adres.

 VERBETEREN OF BIJWERKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 De bezoeker heeft een recht van toegang tot en verbetering van zijn persoonlijke informatie die werd verzameld in het kader van zijn gebruik van deze website, evenals het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke informatie voor marketing doeleinden.
 
Indien de bezoeker geen informatie of aanbiedingen wenst te ontvangen van Invacare of andere bedrijven die deel uitmaken van of verbonden zijn aan Invacare, of indien hij of zij het recht wenst te hebben om toegang, annulering of wijziging van zijn of haar persoonlijke informatie, dan kan hij of zij een brief sturen aan:
 
Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem

of per e-mail: belgium@invacare.com

COOKIES

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van de gebruiker geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op de harde schijf van uw computer plaatsen wanneer u onze website bezoekt.
 
Wij gebruiken cookies om onze website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kunt ons gebruik van cookies op elk moment weigeren, ofwel wanneer u onze website voor het eerst bezoekt ofwel nadat u de cookies eerst hebt aanvaard. Uw browserinstellingen kunnen aangepast worden om het gebruik van cookies te beperken of uit te schakelen, of om cookies te verwijderen die eerder op uw computer werden geplaatst. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.
Indien u tijdens een bepaald bezoek aan deze website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met deze website.

BEVEILIGING

Invacare neemt alle redelijke voorzorgen om de gegevens van gebruikers te beschermen. Invacare tracht onder meer onopzettelijke openbaarmakingen, onbedoelde toegang tot en onbedoelde wijzigingen van persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beperken, maar het is onmogelijk om dit volledig uit te sluiten.

Auteursrechten - Copyright

De gebruiker van deze website wordt geacht zich te houden aan de gebruiksregels van de wet met betrekking tot auteursrecht, het verwerken van elektronische data, bestanden en vrijheden en er zich van bewust te zijn dat indien deze regels worden overtreden, dit kan leiden tot sancties.
 
De gebruiker zal zich in het bijzonder weerhouden van verzameling of indirect gebruik van informatie op de website en zal zich weerhouden van iedere handeling die de privacy of reputatie van individuen zou kunnen beschadigen, aangezien het gaat om persoonlijke informatie waar hij of zij toegang tot heeft.
 
De algemene structuur van de website, software, teksten, bewerkte of onbewerkte beelden, expertise, downloadbare documenten, logo's en fotografische presentaties en iedere andere component van de website zijn het exclusieve eigendom van Invacare International sàrl.
 
Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website op welke manier dan ook, zonder toestemming van Invacare International sàrl vooraf, is verboden en wordt beschouwd als het schenden van het copyright, in overeenstemming met artikel XI. 165, Boek XI, Titel 5 van het Wetboek van Economisch Recht.
 
Ditzelfde geldt ook voor de databases op de website, die zijn beschermd door artikels XI.307 – XI.318, Boek XI, Titel 7 van het Wetboek van Economisch Recht.
 
De merknamen van 'Invacare' en haar partners en de logo's die op de website zijn afgebeeld, zijn geregistreerd.
 
Iedere gedeeltelijke of volledige reproductie van deze merknamen en logo's die deel uitmaken van de website, zonder expliciete toestemming van Invacare® is verboden in navolging van artikel 2.20 van de Benelux Conventie inzake intellectuele rechten.
 
Het is verboden voor iedere bezoeker van de website om hyperlinks aan de website toe te voegen zonder expliciete toestemming vooraf.
 
Invacare doet er alles aan om de bezoekers van haar website beschikbare en gecontroleerde informatie en/ of andere tools aan te bieden; echter, Invacare kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/ of de aanwezigheid van een virus op haar website.

Invacare corporation privacy policy

Indien u meer informatie wenst over Invacare’s gebruik van uw persoonsgegevens, raadpleeg dan Invacare’s Corporation Privacy Policy op Invacare corporation privacy policy.