Invacare N.V.

Organisatie

Invacare® ontwerpt, produceert en verkoopt hulpmiddelen voor mensen met een handicap, mensen die een zorgbehoefte hebben en mensen die hulpmiddelen gebruiken bij het uitvoeren van diensten in de zorg. Voorbeelden zijn rolstoelen, scooters, verpleegbedden, patiëntenliften en sanitaire hulpmiddelen.

De internationale leus van Invacare® is "Yes, you can". Hiermee willen we aangeven dat een handicap geen beperking hoeft te zijn in het doen en laten van mensen. Of anders gezegd, er is voor mensen met een handicap veel meer mogelijk dan wordt gedacht.

Invacare® is een internationaal opererende onderneming die haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten (zie geschiedenis). Daarnaast is Invacare® ook gevestigd in Canada, Europa, en Australië/Nieuw-Zeeland.

Binnen Europa is ook een verdeling gemaakt in regio's: Groot-Britannië, Scandinavië, Centraal-Europa en Oost-Europa, Zwitserland, Zuid-Europa en Benelux. Vanuit ons kantoor in België (Loppem) worden de verkoop en verkoopondersteunende activiteiten uitgevoerd voor België en Luxemburg.