Met de Scalamobil S35 rolstoel trappenklimmer kan men veilig en moeiteloos trappen nemen, van welke aard ook.